6.2 Bedrijfscombinaties

Dynniq Energy B.V.

Op 23 juni heeft de Groep alle aandelen van Dynniq Energy B.V. verworven. De Groep versterkt hiermee zijn positie als integrale speler op de markt voor de aanleg en instandhouding van energie-infrastructuur. Dynniq Energy B.V. is een specialist in het ontwerpen, bouwen en verbeteren van stroomstations in hoog-, midden- en laagspanning voor netbeheerders en de energieaansluitingen van huishoudens. Over geheel 2022 heeft Dynniq Energy B.V. een omzet gerealiseerd van € 35,0 miljoen en een netto resultaat van € 0,4 miljoen. De effecten van de overname op de balans zijn hieronder op hoofdlijnen weergegeven.

Effect van de overname van Dynniq Energy B.V. op de activa en verplichtingen van de groep per overnamedatum:

x € mln

Boekwaarde voor overname

Reële waarde aanpassingen

Opgenomen waarde bij overname

Gebruiksrechten geleasede activa

1

0

1

Immateriële vaste activa

5

0

5

Uitgestelde belastingen

0

1

1

Onderhanden werken per saldo

6

0

6

Handels- en overige vorderingen

4

0

4

Liquide middelen

2

0

2

Leaseverplichtingen

-1

0

-1

Uitgestelde belastingverplichtingen

0

-1

-1

Handelsschulden en overige verplichtingen

-9

0

-9

Saldo van identificeerbare activa en verplichtingen

8

0

8

Goodwill bij overname

6

Koopsom

14

Nog te betalen koopsom bij behalen 'earn out'

-1

Totale koopsom in contanten

13

Verworven kasmiddelen

-2

Netto-uitstroom van kasmiddelen

11

Industrieel bouwen

In 2021 heeft de Groep een bedrag van circa € 6,4 miljoen opgenomen vanwege de overname van een bedrijfsterrein en bedrijfsgebouw voorafgaand aan de overname van fabriek IIBO. Op 1 juli 2022 heeft de Groep de machines en installaties en personeel ten behoeve van het op industriele wijze produceren van houtskeletbouw overgenomen en is sprake van een bedrijfscombinatie. De overnamesom in 2022 bedroeg € 5 miljoen en heeft in 2022 geleid tot een toename van de materiële activa.

Deel dit verhaal