6.20 Eigen vermogen

Gestort en opgevraagd kapitaal

In duizenden gewone aandelen

2022

2021

Uitstaand per 1 januari

22.760

21.933

Uitgegeven aandelen in mei 2022/ 2021

793

827

Uitstaand per 31 december

23.553

22.760

Voor een toelichting op de wijzigingen in het eigen vermogen wordt verwezen naar overzicht 2b en voor een toelichting op onder meer het maatschappelijk aandelenkapitaal, de wettelijke reserve deelnemingen en de resultaatbestemming wordt verwezen naar de vennootschappelijke jaarrekening.

Deel dit verhaal