Resultaten

In dit hoofdstuk rapporteren wij over onze resultaten in 2022, zowel financieel als niet-financieel. Heijmans creëert immers niet alleen waarde voor zijn stakeholders, maar levert ook een bijdrage aan bredere maatschappelijke waarden. Een voorbeeld hiervan is het creëren van toekomstbestendige huisvesting. We produceren woningen en tegelijkertijd verduurzamen we daarmee het totale woningbezit. Als makers van een gezonde leefomgeving hebben we onze missie vertaald naar 22 concrete doelstellingen, onze bold statements. De raad van bestuur monitort de voortgang van de strategische agenda. Dit doet zij samen met de groepsraad, waar de dagelijkse operationele aansturing van de organisatie is belegd. We meten onze resultaten in financiële kengetallen én in de vooruitgang op niet-financiële doelen zoals veiligheid en duurzaamheid. In bijlage 11.6.4 staat een overzicht van al onze financiële en niet-financiële prestatie-indicatoren.

Deel dit verhaal