6.25 Handels- en overige schulden

x € 1.000

31 december 2022

31 december 2021

Leveranciers en onderaannemers

176.014

129.845

Te ontvangen facturen op onderhanden werken

29.731

23.866

Te ontvangen facturen op afgesloten werken

46.475

45.785

Schulden inzake pensioenen

593

760

Te betalen personeelskosten

25.649

24.978

Te betalen omzetbelasting

46.896

45.125

Te betalen loonheffing en sociale premies

17.799

16.127

Te betalen beheer- en verkoopkosten

11.092

6.000

Te betalen rente

131

2.999

Te betalen aan samenwerkingsverbanden

4.259

9.266

Overige schulden

6.533

3.928

Totaal handels- en overige schulden

365.172

308.679

De handels- en overige schulden hebben overwegend een kortlopend karakter.

Deel dit verhaal