6.14 Verstrekte leningen aan joint ventures

x € 1.000

2022

2021

Verstrekte leningen aan joint ventures

8.742

20.318

Overige duurzame vorderingen

1.022

1.074

Stand per 31 december

9.764

21.392

De looptijd van de verstrekte leningen bedraagt voor € 1 miljoen minder dan 1 jaar (2021: € 0 miljoen), € 1 miljoen tussen de 1 en 5 jaar (2021: € 1 miljoen) en voor € 7 miljoen 5 jaar of meer inclusief onbepaalde looptijd (2021: € 20 miljoen). De gewogen gemiddelde rentevoet bedraagt circa 1,6% (2021: 2,4%). De vorderingen zijn inbaar en worden onder andere door onderpanden gedekt en door kasstromen uit projecten die door de betreffende joint ventures worden uitgevoerd. De verstrekte leningen zijn beoordeeld op verwachte kredietverliezen. Dit heeft geen materiële gevolgen voor de waardering gehad.

Deel dit verhaal