6.10 Materiële vaste activa

Kostprijs

x € 1.000

Bedrijfs-gebouwen en -terreinen

Machines, installaties en groot materieel

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Bedrijfsmid- delen in uitvoering

Totaal

Stand per 1 januari 2021

55.970

57.998

44.864

4.738

163.570

Investeringen

7.816

6.037

4.705

7.023

25.581

Desinvesteringen

-3.562

-6.018

-1.571

0

-11.151

Reclassificaties

560

3.677

-11

-3.677

549

Stand per 31 december 2021

60.784

61.694

47.987

8.084

178.549

Stand per 1 januari 2022

60.784

61.694

47.987

8.084

178.549

Investeringen

432

7.060

2.003

12.481

21.976

Desinvesteringen

-479

-3.858

-672

0

-5.009

In consolidatie genomen

0

4.005

0

0

4.005

Reclassificaties

3

9.395

893

-7.539

2.752

Stand per 31 december 2022

60.740

78.296

50.211

13.026

202.273

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingsverliezen

x € 1.000

Bedrijfs-gebouwen en -terreinen

Machines, installaties en groot materieel

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Bedrijfsmid- delen in uitvoering

Totaal

Stand per 1 januari 2021

41.402

40.028

36.934

0

118.364

Afschrijvingen

1.127

3.583

4.848

0

9.558

Desinvesteringen

-2.699

-4.041

-1.388

0

-8.128

Reclassificaties

-300

0

23

0

-277

Stand per 31 december 2021

39.530

39.570

40.417

0

119.517

Stand per 1 januari 2022

39.530

39.570

40.417

0

119.517

Afschrijvingen

1.343

5.123

5.208

0

11.674

Desinvesteringen

-480

-3.236

-742

0

-4.458

Reclassificaties

0

1.344

685

0

2.029

Stand per 31 december 2022

40.393

42.801

45.568

0

128.762

Boekwaarde

x € 1.000

Bedrijfs-gebouwen en -terreinen

Machines, installaties en groot materieel

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Bedrijfsmid- delen in uitvoering

Totaal

Per 1 januari 2021

14.568

17.970

7.930

4.738

45.206

Per 31 december 2021

21.254

22.124

7.570

8.084

59.032

Per 1 januari 2022

21.254

22.124

7.570

8.084

59.032

Per 31 december 2022

20.347

35.495

4.643

13.026

73.511

Op balansdatum bestaat een contractuele verplichting voor de aanschaf van materiële vaste activa ter grootte van € 8,0 miljoen (2021: € 6,6 miljoen).

Deel dit verhaal