1. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

In de overige bedrijfskosten is bate van € 19 miljoen (2021 een last van € 34 miljoen) met betrekking tot de vrijval van een deel van de in 2021 getroffen voorziening Wintrack II opgenomen. Lees meer over 1. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening .

3. Geconsolideerde balans

In de rentedragende leningen per 31 december 2022 zijn geen cumulatief preferente financieringsaandelen B opgenomen (2021: € 30,7 miljoen, waarvan € 2,5 miljoen onder de kortlopende rentedragende leningen). Lees meer over 3. Geconsolideerde balans .

5. Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Heijmans N.V. (de Vennootschap) is gevestigd in Rosmalen, Nederland. De juridische vorm is een Naamloze Vennootschap. Lees meer over 5. Grondslagen voor de financiële verslaggeving .

7. Dochterondernemingen en gezamenlijke bedrijfsactiviteiten

Onderstaande entiteiten zijn in 2022 in de consolidatie betrokken. Entiteiten met een deelnemingspercentage van 100% betreffen dochterondernemingen. De overige entiteiten betreffen gezamenlijke bedrijfsactiviteiten. Lees meer over 7. Dochterondernemingen en gezamenlijke bedrijfsactiviteiten .