6.4 Overige bedrijfsopbrengsten

x € 1.000

2022

2021

Boekwinst verkoop vaste activa

783

170

Diversen

1.027

957

1.810

1.127

De boekwinst op de verkoop van vaste activa heeft betrekking op de verkoop van machines en materieel. In de post diversen zijn onder meer opgenomen managementvergoedingen voor het beheer van verkochte deelnemingen waarvan de Groep nog (tijdelijk) de administratie voert.

Deel dit verhaal