Infra

Infra ontwerpt, bouwt, renoveert en onderhoudt op een zo'n duurzaam mogelijke manier de openbare ruimte en infrastructuur in Nederland. Hierbij gaat het om wegen, elektriciteitsnetwerken, versterking van dijken, waterbouwkundige werken, viaducten, tunnels en bruggen, inclusief bijbehorende technische installaties en energievoorzieningen. In onze werkzaamheden verschuift de aandacht steeds meer van nieuwbouw naar assetmanagement: het optimale beheer en onderhoud met tijdige vervanging of renovatie. Ook spelen datagedreven oplossingen, digitale verslimming en services een steeds prominentere rol in het totale activiteitenportfolio. We streven hierbij naar steeds meer standaardoplossingen en het verslimmen in de maaktechnologie.

Nederland staat voor een grote energietransitie en dat leidt versneld tot de vraag naar het verzwaren van elektriciteitsnetten en de aanleg van warmtenetten. Infra richt zich in toenemende mate ook op energie-infrastructuur. Van ontwerp tot bouw en onderhoud en van gebiedsinpassing tot omgevingsmanagement.

Verder is Infra actief in de technische werkzaamheden om de infrastructuur en de openbare ruimte veiliger te maken en beter te kunnen gebruiken. Technische systemen en installaties zoals camera- en diverse verwijssystemen, verlichting en besturingssystemen worden door Infra ontworpen, aangelegd en onderhouden. Infra maakt gebruik van de kennis en kunde van ‘in house’ specialisten en afdelingen, zoals: ingenieursdiensten, assetmanagement, span- en verplaatsingstechnieken en boortechniek, funderingstechnieken, wegspecialismen en bodemspecialismen. Door infrastructurele projecten integraal te benaderen en uit te voeren sluiten ontwerp, realisatie en beheer & onderhoud slim en beter op elkaar aan.

Energie

Heijmans Energie is opgericht met de ambitie om duurzame, decentrale, integrale energiesystemen te ontwerpen, bouwen en exploiteren. Sinds 2020 ontwikkelt het zich tot een groeiende bedrijfsactiviteit gericht op zowel energiesystemen van warmte/koude en zonne-energie, als netwerken en infrastructuur in bestaande en nieuwbouw. Door deze energiesystemen op een slimme manier in te passen in onze gebouwde omgeving maken we energie duurzamer en houden we het betaalbaar en betrouwbaar. Waar energie vroeger een sluitpost was, is het nu een integraal onderdeel in het ontwerp van een gebied.