Woningbouw

De activiteiten van Woningbouw omvatten nieuwbouw, verbouw en renovatie, en verduurzaming van woningen. Inclusief de transformatie van gebouwen waarvan de functie wijzigt, bijvoorbeeld van kantoor naar woning. Heijmans focust zich daarbij op een integrale aanpak van bouw- en installatietechniek. We passen slimme energie- en woonconcepten toe in de verduurzamingsopgave van nieuw en bestaand vastgoed. In het bouwproces streven we naar zo min mogelijk CO₂- uitstoot.

Samen met Vastgoed ontwikkelt Woningbouw innovatieve woonconcepten voor grondgebonden en gestapelde woningen. Hiermee kunnen we zowel complexe binnenstedelijke transformatieprojecten realiseren als meer seriematige nieuwbouw. Door het gestandaardiseerde proces van onze woonconcepten kunnen we sneller, veiliger en betaalbaarder ontwikkelen en bouwen. Zonder daarbij in te leveren op kwaliteit en variatie. Sinds 2023 produceren we energieneutrale houtskeletbouwwoningen in onze eigen fabriek in Heerenveen. Een belangrijke stap in de industrialisatie en verduurzaming van onze woningen.

Utilitaire Woningbouw

De focus bij Utilitaire Woningbouw ligt op complexe binnenstedelijke nieuwbouwopgaven en gebouwen waar zowel gewoond als gewerkt wordt. Omdat de combinatie van complexiteit in bouwtechnieken, logistieke ontsluiting en omgevingsmanagement om een bundeling van expertise en specifieke kennis vraagt, hebben wij hiervoor één landelijk opererende business unit met vaste teams.

Utilitaire Projecten

Utilitaire Projecten ontwerpt en realiseert gebouwen met hoogwaardige elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties. We richten ons op complexe grootschalige gebouwen in de gezondheidszorg, (semi-)overheid, commercieel vastgoed, high tech clean industrie (zoals laboratoria) en datacenters. Onze integrale aanpak van bouw- en installatietechniek is essentieel voor Heijmans en steeds vaker koppelen we opdrachten aan langdurig beheer, onderhoud en installatieservice.

Utilitaire Services

Monitoring van gebouwen en datagedreven dienstverlening zijn ondergebracht bij Utilitaire Services. Voor het onderhoud van gebouwen sluiten we steeds vaker langjarige contracten, waarin wij dagelijks preventief, correctief en vervangend onderhoud uitvoeren. Wij zorgen ervoor dat systemen altijd beschikbaar zijn en toegevoegde waarde leveren aan de primaire processen van de opdrachtgever. Daarbij gaat het zowel om het bouwkundig en installatietechnisch functioneren, als om veiligheid en beveiliging van systemen. In deze lange verbintenissen nemen wij verantwoordelijkheid voor de te leveren prestaties.

Met onze diensten en systemen verlengen we de levensduur van gebouwen. Slimme oplossingen zorgen voor optimale benutting van de ruimte, meer comfort, energiebesparing en efficiënter gebruik van beschikbare menskracht en materialen.